Flower Power

  • 13 oktober 2017
Floralia Flower Power

Het jaarlijkse schoolfeest van De Utskoat was een groot succes. Dit jaar was het thema van de Floralia “Flower Power”. Het thema viel goed in de smaak. Velen, zowel jong als oud, waren verkleed. Het feest werd ingeluid met een echte yogales, gegeven door Esther Metzlar. Daarna werd het feest binnen voortgezet met spelletjes, lekkere hapjes in het restaurant, een kinderdisco en een bloemententoonstelling. De Floraliacommissie had het prima voor elkaar, maar zonder alle enthousiaste sponsoren, ouders, vrijwilligers en kinderen hadden ze het niet gekund.

Dus, allemaal bedankt!!!

foto's van Evert Zwier